09 July, 2020

Systemisk Lupus Erytematosus SLE

Definition

Autoimmun generaliserad sjukdom som engagerar leder. Påverkar dessutom huden, blodbilden, njurarna, nervsystemet, lungorna och hjärtat.

Orsak(-er)

Oftast okänd. Rökning, viss medicinering och ärftlighet kan inverka på debuten.

Symtom

Trötthet, viktminskning, feber, hudutslag, ledvärk, håravfall, afte, solöverkänslighet.
Sjukdomen återkommer då och då.

Status

Mycket varierande beroende på vilka organ som drabbas.

Alternativa överväganden

Kronisk ledgångsreumatism (RA). Hudsjukdomar. Lungsjukdomar.

Behandling

Symtomlindring med kortisontabletter. I svåra fall ges cellgifter (cytostatika).
Periodvis behöver patienten sjukhusvård vid engagemang av inre organ.
Motion.
Undvikande av solexponering.
Patienten skall sluta med östrogenpreparat som t ex p-piller.