04 July, 2020

Svag ryggmuskulatur

(Insufficientia dorsi / Rygginsufficiens)

Definition

Trötthetskänsla i ryggen, oftast i ländryggen.

Orsak(-er)

Förekommer ofta efter ansträngning hos fysiskt otränade personer med långsmal rygg och stela ryggsträckarmuskler. Dessa personer har ofta i vanliga fall svårt att böja ryggen. Ses också hos överviktiga.

Symtom

Mer trötthetskänsla än värk. Ofta bättre i vila.

Status

Muskulaturen är ofta dåligt utvecklad samtidigt som svanken är uträtad.

Alternativa överväganden

Ryggskott.

Behandling

Smärtstillande, t ex paracetamol.
Sjukgymnastik, gärna s k ryggskola. Promenader är utmärkt. Ergonomisk rådgivning. Aktivitet har visat sig vara bättre än vila. Passiva metoder som TENS (Transkutan Elektrisk NervStimulering) eller kortvåg ger ingen förbättring.
Patienten måste informeras om att symtomen inte beror på någon skada i ryggen och vägen till symtomlindring går via aktivitet.
Viktminskning vid behov.