07 July, 2020

Stressfraktur, Marschfraktur

(Utmattningsfraktur)

Definition

Benbrott i fotskelettet.

Orsak(-er)

Återkommande överbelastning hos framför allt långdistanslöpare och marscherande militärer.
Hos äldre med benskörhet uppkommer besvären även vid måttlig belastning.

Symtom

Utan tecken på våld får patienten lokal svullnad och smärta vid belastning. Ibland smärta även i vila. Oftast drabbas mellanfot (ff.a. andra metatarsalbenet) men även häl, underben och lårben.

Status

Typisk sjukhistoria. Tilltagande belastningssmärtor. Tydlig smärta samt svullnad över det aktuella skelettområdet.

Alternativa överväganden

Skelettumör (allmänpåverkan, vilosmärta). Mortons neurinom.

Utredning

Kontroll av sänka (SR).
Röntgen. Kan dock ta upp till 2 månader från symtomdebut innan en stressfraktur ses på vanlig röntgen.
Vid skelettscintigrafi och magnetröntgen ses förändringarna i regel inom 1–2 veckor.

Behandling

Stressfrakturer i mellanfotsben behandlas i 4-6 veckor genom att patienten undviker hopp och löpning på hårt underlag. Ordinera ej vila!
För löpare kan vattenlöpning prövas.
Övriga stressfrakturer åtgärdas i samråd med ortoped.