31 March, 2020

Slemsäcksinflammation framför knäled

(Prepatellär bursit)

Orsak(-er)

Besvären kommer ofta i samband med aktiviteter i knästående. Drabbar ofta golvläggare och personer som förr i tiden skurade golv. Åkomman kallas därför ibland “skurgummeknä”.

Symtom

Lokal svullnad och värmeökning över knäskålen.

Status

Värmeökad svullnad över knäskålen utan vätska. Svullnaden går att förskjuta.

Alternativa överväganden

Hopparknä. Bakteriell slemsäcksinflammation.

Utredning

Klinisk diagnos. Eventuellt tas infektionsprover och temp.
Ultraljud bekräftar diagnos och särskiljer från ”Hopparknä”.

Behandling

Vid normal temperatur och normal snabbsänka (CRP) kan NSAID prövas tillsammans med mjukt knäskydd.
Avvakta fysisk aktivitet till dess att infektion son orsak till svullnaden har uteslutits.
Vid misstanke om infektion punkteras slemsäcken och tömms. Vid grumligt innehåll odlas detta. I avvaktan på odlingssvar ges antibiotika t.ex. flukloxacillin.
Observera risken för att det uppstår en bakteriell infektion vid punktering av slemsäcken.