03 July, 2020

Skolios

Definition

Ryggradskrök i sidled, enkel eller dubbel (= S-formad).
Kan vara funktionell vid ryggskott eller om benlängdsskillnaden överstiger 1 cm.
Strukturell skolios upptäcks ofta av skolläkare vid hälsokontroll.

Orsak(-er)

Orsak: Oftast okänd.

Symtom

Inga symtom vid lindriga former vilket är det vanligaste.
Vid höggradig skolios kan bröstkorgen inta en rotationsfelställning och en ”puckel” bildas. Detta påverkar lungkapaciteten.

Status

Synlig ryggradskrök vid inspektion i stående och vid framåtböjning.
Rotation av bröstkorgen med uppåtskjutning av ena bröstkorgshalvan vid framåtböjning.

Behandling

I lindriga fall information, sjukgymnastik.
Remiss till ortoped i svårare fall för ställningstagande till korsett (växande barn) eller operation (vuxna).