08 July, 2020

Skidtumme

(Stenertumme.)

Definition

Avslitning av det inre ledbandet i tummens knogled.

Orsak(-er)

Vanligaste situationen är t ex att tummen fastnat i skidstaven då personen ramlar omkull.

Symtom

Smärta och svullnad vid tummens knogled.

Status

Instabil led vid undersökning. Ibland svårundersökt, särskilt i det akuta skedet.
Testa tumgreppet. Området kan behöva bedövas före undersökningen.

Utredning

Röntgenkontroll för att utesluta att benfragment slitits av.
Ultraljud kan påvisa avslitet ledband.

Behandling

Bör undersökas av ortoped för ställningstagande till operativ åtgärd. Obehandlad kan skadan ge kvarstående instabilitet och nedsatt funktion i tumleden. Ledbandet kan inte av sig själv växa fast eftersom det fastnar i ett uppvikt läge.
Patienten behöver ofta smärtstillande tabletter.