Sen- och muskelbristning i axelleden

(Supraspinatusruptur)

Definition

Avslitning av den s k rotatormanschetten i axelpartiet.

Orsak(-er)

Våld mot axeln som orsak ses ffa hos yngre patient och vid påtagligt våld.
Är orsaken till bristningen åldersförändrade muskler och senor är våldet ofta mer måttligt och det är ffa äldre personer som drabbas.
Bristningen av muskeln kan vara begränsad eller total.

Symtom

Begränsad skada: Patienten har en svaghetskänsla i armen. Smärta då armen förs ut från kroppen. Ofta röreslesmärta och vilovärk. Symtomen vid begränsad skada är omöjlig att skilja från den som förekommer vid sen- och muskelinflammation i axeln (supraspinatustendinit).
Total bristning: Personen kan överhuvudtaget inte lyfta ut armen från kroppen. ”Det knäppte till i axeln, jag tappade plötsligt all kraft”.

Status

Begränsad bristning: Ömhet över musklerna runt armens ledkula i axeln, särskilt när man för armen utåt i 45 graders vinkel från kroppen. Ofta går det inte att höja armbågen ovanför axelhöjd. Svårt att kamma sig, att ta på jacka etc.
Total bristning: Oförmåga att aktivt föra armen ut från kroppen. Armen kan dock med yttre hjälp lyftas ut utan att det tar emot.

Alternativa överväganden

Inflammation i bicepssenan (bicepstendinit).
Sen- och muskelinflammation i axeln (Supraspinatustendinit). Inflammerade ledbandsfästen (Entesopati) (tänk på spondartrit). Frusen skuldra. Kalkaxel. Nacksmärta (Cervikal rizopati). Cervikobrakialgi. Impingement.

Utredning

Magnetröntgen, ultraljud eller datortomografi görs för att verifiera diagnosen. Undersökningarna genomförs akut då operativt ingrepp övervägs.
För detaljerad diagnostik ffa vid begränsade bristningar krävs kontrast injicerad i leden, såväl vid datortomografi som vid magnetröntgen.

Behandling

Begränsade bristningar: Tidiga rörelseövningar och antiinflammatorisk behandling, t ex NSAID, i tablett- eller gelform.
Total bristning:
Antiinflammatorisk behandling, t ex NSAID
Operation skall ske inom 1-3 veckor. Därför akutremiss till ortopedklinik.
Även vid total bristning på äldre där orsaken är åldersförändringar i senan bör man skicka remiss till ortoped för ställningstagande till operation. Äldre patienter har dock ofta en fettinlagring i senan som omöjliggör operation (fatty degeneration).

Uppdaterad: 2017

En kommentar

  1. Kerstin skriver:

    Min man 72 har, efter att ha huggit ved (stora stycken av kompakt al) i flera timmar, fått en mycket stark smärta i främst vänster axel (han är högerhänt). Smärtan har nu varat i 8 veckor och fastställdes först ha orsakats av borelia, vilket nu ha avfärdats, då ingen effekt har nåtts efter behandling med antibiotika.Smärtan har sedan spritt sig till höger höft och ner i högerbenet. Han kan gå men har svårt att resa sig från liggande eller sittande. Han kan med möda lyfta armarna till armbågshöjd. Att ta på sig en tröja eller jacka går inte utan hjälp.
    Av prover som tagits indikeras en inflammation i kroppen, men man har inte kunnat konstatera orsaken till smärtan och inflammationen. Ingen har nämnt ved-
    huggningen som en orsak. Vad tror ni?

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.