12 July, 2020

Schlatters sjukdom

(Morbus Schlatter / Osgood-Schlatters sjukdom)

Orsak(-er)

Överbelastningstillstånd i knäskålens senfäste nedanför knäskålen.

Symtom

Drabbar framförallt barn i 10-14-årsåldern och mestadels fysiskt aktiva pojkar. Smärta nedanför knäleden under och eventuellt efter ansträngning.

Status

I regel normalt knäledsstatus men distinkt ömhet över knölen strax nedanför knät (tuberositas tibiae), som också kan vara svullen.

Alternativa överväganden

Skelettumör (Ewings sarkom, sällsynt).

Utredning

Klinisk diagnos kan konfirmeras med röntgen, utesluter tumör. Ultraljud visar omfattningen och påverkan i senfästet.

Behandling

Självläkande, men det kan ta flera år innan besvären gått över.
Undvik de värst utlösande faktorerna men uppmuntra till fortsatt idrottande som inte provocerar smärtor. Pröva gel innehållandes NSAID-preparat.
I sällsynta fall förekommer gipsning och även operativt borttagning av lösa fragment vid senfästet