09 July, 2020

Sätesmuskelsmärta

(Piriformissyndrom)

Orsak(-er)

Tryck på ischiasnerven där den passerar sätesmuskeln, ofta utlöst av plastkortsfylld plånbok i bakfickan i kombination med mycket bilkörning.

Symtom

Ischiasliknande värk i hela benet.

Status

Nervsmärta i höften då benet böjs, förs utåt eller roteras inåt. Normala benreflexer. Lasègues test negativt. Normal puls i artärerna.

Alternativa överväganden

Ischias. Tilltäppning av blodkärl i buken. Förslitning i ländryggradskotornas facettleder.

Behandling

Flytta plånboken!
Sjukgymnastik och eventuellt inflammationshämmande medel, NSAID.