12 July, 2020

Revbensfraktur

Definition

Vanligt efter våld mot bröstkorgen. Drabbar i regel vuxna. Bensköra personer är särskilt utsatta.

Symtom

Ömhet vid tryck mot området. Smärtor vid djupa andetag. Smärtan ökar oftast något dygn efter skadan.

Status

Smärtpåverkad patient som aktar sig för djupa andetag eller att hosta.

Utredning

Fråga efter andfåddhet och hosta.
Vanlig undersökning av lungor, lungsäck, bröstkorg, hjärta och buk. Finns tecken på punkterad lungsäck? Blod i lungsäcken? Blod i hjärtsäcken? Skador i buken? Känn försiktigt på revbenen. Tryck försiktigt ihop bröstkorgen.
Vid misstanke om flera revbensskador eller då personen är allmänt påverkad görs en kontrollröntgen av lungorna för att utesluta skada på eller blod/luft i lungsäcken.

Behandling

I de allra flesta fall räcker det med smärtstillande behandling. Smärtan brukar finn-as kvar i 3-6 veckor.
Vid misstanke om skada på lungsäcken skall patienten före röntgenundersökningen komma till sjukhusets kirurgjour för behandling.