12 July, 2020

Quervains sjukdom

(Morbus de Quervains)

Definition

Inflammation med delvis förträngning av senskidor vid handleden.

Orsak(-er)

Upprepade monotona eller ovana rörelser i handleden. Drabbar oftast kvinnor.

Symtom

Smärta vid sträckning av tummen. Ömhet intill strålbenshuvudet vid handleden.

Status

Ömhet enligt ovan.
Test med patientens tumme liggande i handflatan samtidigt som handleden vrids åt lillfingersidan. Denna rörelse framkallar smärta (positivt Finkelsteins test).

Utredning

Klinisk diagnos. Ultraljud kan visa inflammation i sena.

Behandling

Tillfällig avlastning med skena.
NSAID-medel i form av gel eller tabletter kan provas.
Lokal kortisoninjektion i senskidan kan provas i ett tidigt skede av sjukdomen.
Ofta behövs dock operation med klyvning av senskidan varför remiss till ortoped är aktuell.