08 July, 2020

Överrörlighet i led

(Ehlers-Danlos Syndrom)

Orsak(-er)

Ofta ärftlig. Förändringar i kroppens bindvävsstruktur (kollagen).

Symtom

Överrörlighet i leder, töjbar hud, blödningsbenägenhet

Status

  • Översträckning av armbågen mer än 180 grader (1 poäng varje sida).
  • Översträckning av knäet mer än 180 grader varje sida (1 poäng varje sida).
  • Tummen kan vidröra underarmen (1 poäng varje sida).
  • Lillfingret kan böjas bakåt över 90 grader med handflatan liggande på bordet (1 poäng varje sida).
  • Nedåtböjning med raka knän och handflatorna i golvet (1 poäng).

För diagnos krävs minst 5 av 9 poäng samt övertöjbarhet i huden, hudskörhet och blödningsbenägenhet.

Utredning

Bedömningen göres med hänsyn till patientens ålder; man blir stelare med åren!
Patientens sjukhistoria är viktig. Finns ärftlig belastning?

Behandling

Sjukgymnastik för stabiliserande övningar. Specifik terapi finns ej.
Smärtstillande behandling ges vid behov liksom antiinflammatorisk behandling med NSAID.