04 July, 2020

Nackspärr

(Torticollis)

Orsak(-er)

Oftast muskulär. Hos barn ibland svalginfektion med lymfkörtelsvullnad.
Någon sällsynt gång kan orsaken vara att en av lederna i nackens kotor har hoppat ur led eller ”låst sig”. Ses ffa hos reumatiker. Leden kan även vara låst pga menisk-inklämning i kotornas sk facettleder.

Symtom

Smärtan är lokaliserad till nacken eller dess närliggande regioner. Huvudet hålls helt fixerat, ofta lite snett.

Status

Smärtan kommer vid vridning av nacken i förhållande till bålen. Uppfattas som ”halsens ryggskott”.

Alternativa överväganden

Smärta på grund av tryck mot nerv i nackregionen, tumör, diskinflammation, kotinflammation. Observera särskilt reumatiker med förändringar i de översta halskotorna.

Utredning

Rörelse- och neurologstatus. Vid misstanke på urvriden led skall röntgenkontroll göras speciellt om man misstänker att patienten utsatts för våld eller har reumatoid artrit. På barn undersöks svalget.
Kvarvarande besvär efter 6 veckor är indikation för slätröntgenundersökning eller magnetröntgen av halskotpelaren.

Behandling

Patienten skall förbli aktiv.
Vid behov kan tillfälligt smärtstillande tabletter, eventuellt med kodein, behövas.
Ibland behövs muskelavslappnande medel t ex klorzoxazon, ibland inflammationshämmande medel, NSAID.
Vid kraftig kramp i muskulaturen kan även muskelavslappnande bensodiazepinpreparat behövas.
Remiss till sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor för snabbare mobilisering.