07 July, 2020

Musarm

Definition

Belastningsrelaterade besvär i nacke/axel/arm/handled/hand efter arbete vid dator.
I medicinsk bemärkelse ingen strikt diagnos utan kan innefatta diagnoser som myalgi, epikondylit, tenosynovit m.fl. tillstånd.

Orsak(-er)

Ofysiologisk, statisk användning av armar och händer med syrebrist och mjölksyreproduktion i muskler som följd. Alltför statiska och ensidiga arbetsuppställningar. Vanligt är att handleden är alltför mycket tillbakavinklad, mer än 30 grader. Underarmen är samtidigt inåtvriden och musklerna i nacke/axel/underarm/fingrar är spända. Allt detta för att personen skall kunna utföra precisionsarbete t ex vid datorns tangentbord och vid mushanmtering.
Är handleden utåtvriden mer än 10 grader kan detta ge sk karpaltunnelsyndrom med utstrålning i tumme och pekfinger.
Psykisk press.

Symtom

Spänningar och värk i arm men också upp mot skuldra och nacke i samband med datorarbete.

Behandling

Stretching och isometrisk träning av aktuella muskelgrupper. Styrketräning är mer effektivt än uthållighetsträning. Avslappningsövningar.
Ergonomisk bedömning av arbetsplatsen. Avspänd arbetsteknik med mikropauser, både fysiskt och psykiskt. Handlovstöd. Viktigt att ha tangentbordet i korrekt höjd så att bakåtböjning i handled undviks. Tangentbordets J-tangent skall vara mer än 12 cm från bordskanten så att underarm och handled kan vila. Tangentbordet skall inte vara högre upp än 3,5 cm ovan bordsytan. Datormusen skall kunna användas i anslutning till tangentbordet. Musarmen skall vara nära kroppen och underarmen ha ett stöd. Det är ofta bättre att använda tangentbordets kommandon i stället för att använda musen.
I övrigt ges inflammationshämmande medel vid behov t ex NSAID.
Sjukgymnastik.
Passiva sjukgymnastiska metoder som t ex TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) har starkt begränsad effekt.