Medfödda förändringar i knäled

(Plica synovialis/Plicasyndromet)

Definition

Rest från fosterstadiet i knäleden. Denna rest bildar en förtjockad, veckad ledhinna (synovia) på olika ställen, vanligen under lårmuskelsenan (suprapatellär plica) eller längs inre ledspringan vid knäskålen (medial plica).

Orsak(-er)

Förekomst av medfödd plica ökar risken för symtom vid överansträngning (ofta löpning).
Symtom kan också uppstå som en följd av våld direkt mot knäleden om patienten har denna medfödda förändring.

Symtom

Smärtor på knäts framsida, på knäskålens ovansida eller strax intill mot knäskålens inre kant, speciellt vid böjd knäled.

Status

Plican kan ibland kännas på insidan om knäskålen om knät böjs och sträcks med skenbenet inåtroterat. Ofta mycket diskreta objektiva symtom, som inte överensstämmer med patientens upplevda besvär.

Behandling

I första hand antiinflammatorisk behandling, till exempel NSAID i tablettform.
Kyla i akutskedet samt stretchövningar av knäledsböjarmuskulaturen (hamstrings) och vadmuskulaturen. Knäskålsbandage kan lindra.
I senare stadier, och om besvären inte går över, är titthålskirurgisk undersökning av knäleden med borttagande av överskott av inflammerad ledhinnan ofta den bästa behandlingen (artroskopi).

Uppdaterad: 2017

En kommentar

  1. Natalie skriver:

    Hejsan! Har en fråga angående plica i knät. Jag opererade bort mitt plicaveck 2012 och lade sedan av med handbollen 2013. Har sysslat med gym sedan dess. Men nu har jag börjat springa ute mer och får jätteont på samma ställe där dom tog bort plica. Så min fråga är kan plica ”växa” tillbaka?

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.