08 July, 2020

Löparknä

(Iliotibialbandssyndrom)

Definition

Mekanisk irritation i mjukdelar kring det s.k. iliotibialbandet vid yttre lårbensutskottet på knäts utsida.

Orsak(-er)

Överansträngning. Friktion mellan iliotibialbandet och yttre lårbensutskottet, oftast under löpning.
Ökad risk vid hjulbenhet.
Ökade besvär vid utåt-uppåtvridning av foten (pronation) och vid benlängdsskillnad.
Ökande besvär vid löpning i utförsbacke.

Symtom

Smärta på utsidan knät vid löpning. Ofta ökande besvär under träningspasset som till sist omöjliggör fortsatt löpning.

Status

Ömhet över yttre lårbensutskottet, stramhet på utsidan låret, ”kort” ledband (ilitibialbandet).

Alternativa överväganden

Meniskskada, inflammation i knäveckssenan (popliteus). Sjukdomar inuti själva knäleden.

Behandling

Idrottaren bör om möjligt finna alternativ till löpning. Cykling? Simning?
Stretchövningar av det korta iliotibialband via sjukgymnast är oftast mycket effektivt.
Antiinflammatorisk behandling t ex NSAID i tablettform kan prövas.
Kontrollera skor med tanke på pronation (se ovan) och eventuell benlägdsskillnad.
Kortisoninjektion i slemsäcken under senan (ej i själva senan) är effektiv.
Operativ behandling är sällan eller aldrig aktuellt men ortoped bör konsulteras om besvären fortsätter i mer än 3-6 månader.