03 July, 2020

Ljumsksmärta

Orsak(-er)

 • Muskel- eller senskada efter träning eller överbelastning av psoasmuskeln och musklerna vid fästet mot blygdbenet som lyfter lårbenet.
 • Ljumskbråck.
 • Höftledsförslitning.
 • Nervinklämning av N. ilioinguinalis som innerverar insidan av låret, pungen och penis respektive blygdläpparna. Inklämning av N. cutaneus femoris på utsidan av låret.
 • Inflammerad slemsäck (bursit) ffa vid lårbenshalsen.
 • Ryggsmärta, ofta projicerad smärta från ländkotorna LIII-LIV.
 • Sakroiliakaledbesvär.
 • Prostatainflammation.
 • Påverkan på den päronformade muskeln (Piriformissyndrom).
 • Benlängdskillnad.
 • Felställning i fötter som t ex plattfothet, utåtvridning av fot.
 • Skelettskada t ex stressfraktur eller annan fraktur i lårbenshalsen eller blygdbenet.
 • Förstorade lymfkörtlar.
 • Blindtarmsinflammation.
 • Inflammation i blygdbensfogen.
 • Prostatacancer.
 • Cancer i ändtarmen.
 • Behandling

  Inflammation efter överbelastning: Träningsprogram hos idrottsintresserad sjukgymnast. TENS.
  Broskförslitning (artros): Träning, paracetamol, ev NSAID.
  Övriga tillstånd: Behandling sker av orsaken till besvären.