09 July, 2020

Kroniskt ostadig fotled

(Kronisk fotledsinstabilitet)

Definition

Ostadighet i fotled som finns kvar efter upprepade fotledsstukningar.
Indelas i mekanisk instabilitet respektive funktionell instabilitet. Sistnämnda innebär upplevelse av instabilitet/vrickningrörelse i leden utanför viljans kontroll.

Orsak(-er)

Upprepade fotledsstukningar.

Symtom

Smärta och svullnad i fotleden vid aktivitet. Stukningstendens vid gång eller vid löpning på ojämnt underlag.

Status

Vid mekanisk instabilitet: Positiv s k draglådetest i fotleden. Hälen kan då dras framåt medan skenbenet hålls fixerat. Patienten kan också ha en ökad rörlighet/slapphet vid uppåtvridning av fotsulans inre kant (supination). Detta brukar kallas för “talar tilt”.
Vid funktionell instabilitet kan status vara normalt. Ibland ses viss muskelförtvining.

Utredning

Röntgen oftast normal. Själva röntgenundersökningen bör ske under samtidig provokation av leden.

Behandling

Till en början tejpning eller stödjebandagering av fotleden. Patienten skall ha denna behandling under åtminstone 8-12 veckor vid träning/tävling. Intensiv rehabiliteringsträning inklusive styrketräning, stretching av akillessenan och koordinationsträning t.ex. på balansplatta.
Det krävs i regel ett års kontinuerlig rehabiliteringsträning innan stabiliserande operation kommer ifråga.