13 July, 2020

Kotfraktur

Orsak(-er)

Benskörhet. Våld. Ofta i kombination.

Symtom

Akut insättande smärta. Denna smärta är oftast över 1 år och medför betydande nedsättning av funktion och livskvalité.
Krossfrakturer av bröstkotor har sämst prognos avseende smärtans varaktighet.

Utredning

I praktiken ofta slätröntgen . Denna metod är dock osäker varför man gör datortomografi eller magnetröntgen vid neg resultat av slätröntgen och kvarstående besvär.
I patientens sjukdomshistoria efterhörs särskilt om patienten tidigare haft benskörhet. Se avsnittet Benskörhet i kapitlet Hormonsjukdomar.
Mätning av bentätheten (DXA).

Behandling

Remiss till ortopedklinik för ställningstagande till operativ stabilisering av kotan (perkutan vertebroplastik) eller till sk kyfoplastik då en “ballong” förs in i kotan och blåses upp så att kotan återfår sitt normala utseende.
Eventuellt behöver patienten mediciner mot benskörhet + övriga åtgärder för att förhindra en ny fraktur (Se avsnittet Benskörhet i kapitlet Hormonsjukdomar).
F ö behandling med smärtstillande där lågdos opioider kan vara ett alternativ.