04 July, 2020

Klickande höft

(Coxa saltans)

Orsak(-er)

Sena i höften (tensor fascia lata) som med ett klick glider över benutsprånget på lårbenets övre del (trokantern).

Symtom

Patienten har i regel inga besvär men enstaka kan känna smärta i samband med ”klicket”. Drabbar framför allt flickor i övre tonåren.

Behandling

Självläkande åkomma. Viktigt med information till patienten.
Vid besvär: Sjukgymnastik, eventuellt inflammationshämmande behandling med NSAID.
I enstaka fall operation med klyvning av senan.