04 July, 2020

Inflammerade ledbandsfästen

(Entesopati / Entesit)

Definition

Inflammation i sen- och ledbandsfästen oavsett var inflammationen sitter.

Orsak(-er)

I regel okänd men vanligt överbelastning. Ökad förekomst vid diabetes.
Vanliga entesopatier är inflammation i akillessenan (akillestendinit) liksom vid inflammation i såväl inre som yttre ledhuvudutskott på överarmsbenet på vardera sidan av armbågsleden. Dessutom är hälsporre en vanlig entesopati.
Inflammerade ledbandsfästen kan vara del i sjukdomen vid diagnoserna spondartrit, pelvospondylit (Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit.

Symtom

Ömhet, belastningssmärta och eventuell värk i det sen- och ledbandsfäste som är drabbat.

Utredning

Klinisk diagnos.
Vid symtom på sjukdomarna spondartrit och psoriasis skall fortsatt utredning ske och behandling skall även ske av grundsjukdomen.

Behandling

Sjukgymnastik.
Tablettbehandling med antiinflammatoriska medel t ex NSAID.