Inflammation i tinningblodkärlen

(Temporalisarterit)

Definition

Den egna kroppens immunförsvar reagerar mot celler som finns i blodkärlen (autoimmun reaktion). Inflammation i de artärer som utgår från aortabågen, ffa i tinningblodkärlen.

Orsak(-er)

Okänd.

Symtom

Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång och influensaliknande bild.
Till skillnad från Inflammatorisk muskelreumatism (Polymyalgia reumatika) tillkommer här också huvudvärk i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten (vanligaste symtomet), tilltagande smärtor vid tuggning, ibland ihållande smärta i tunga med tal-svalgsvårigheter som följd.
Ibland synpåverkan med synbortfall och dubbelseende.
Inflammation i blodkärlet a. vertebralis kan ge kortvarig cirkulationsstörning i hjärnan (TIA), slaganfall (stroke), yrsel.
Inflammation i andra från aortabågen utgående blodkärl kan ge försämrat blodflöde till armar m.fl. symtom.
Temporalisarterit kan uppträda ensamt eller tillsammans med sjukdomen Polymyalgia reumatica.

Status

Ömhet över tinningartären. Patienten kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt över hjässan.

Alternativa överväganden

Polymyalgia rheumatica som dock inte har så uttalad huvudvärk och ej ögonsymtom. Spänningshuvudvärk. Smärtor i nackmuskulaturen (nackmyalgi). Smärtor i nacken (cervicalgi). Artros i käkleder. Ledgångsreumatism (RA). Inflammatorisk bindvävssjukdom som ffa drabbar den tvärstrimmiga muskulaturen (polymyosit). SLE. Fibromyalgi. Låg ämnesomsättning (Hypothyreos). Mb Parkinson. Elakartade sjukdomar. Rubbningar i kroppens saltbalans (elektrolytrubbningar). Infektion. Diabetes. Depression

Utredning

Som vid polymyalgia rheumatica: sänka (SR), blodvärde (Hb), snabbsänka (CRP), S-elfores men också vävnadsprovtagning från det ömmande blodkärlet.
Lungröntgen bör utföras med tanke på tuberkulosrisk.

Behandling

Snabbt insatt behandling med kortisontabletter för att förhindra att ögat drabbas.
Är synen påverkad: Överväg akut remiss till sjukhus för bedömning och kortisoninjektion alternativt snabb insättning av prednisolon 60 mg per dag tills symtomfrihet. Behandlingen påbörjas före vävnadsprovet. Detta bör tas samma dag eller dagen efter. Även synen på det andra ögat kan drabbas!
Är synen ej påverkad: Prednisolon 30-40 mg per dag, sedan successivt nedtrappning. Minska med 5 mg var tredje vecka tills dosen är 20 mg per dag. Efter detta minska med 2,5 mg var tredje vecka tills 10 mg dagligen. Därefter minskning med 1 mg per månad allt efter patientens besvär och sänkan (SR).
Följ klinik, blodsocker och sänka (SR). Vid återfall öka dosen igen till tidigare effektiv dos och prova att minska dosen igen efter tre månader.
Kortisonet botar ej själva åkomman utan håller nere inflammationen under spontanläkningsförloppet som i regel tar 2-3 år. Betydligt längre tider förekommer.
Tänk på att man samtidigt kan behöva ge benskörhetsförebyggande behandling och att patientens blodsockervärden följs vid kortisonbehandlingen.

Uppdaterad: 2017

3 Kommentarer

  1. Birger skriver:

    Ja, jag har haft huvudvärk och käkproblem i tre veckor innan jag fick synfel på ena ögat. Efter en vaken läkare åkte jag in till olika instanser, alla kom till samma slutsats. Allt med uppföljning under hela behandlingen 1-3 år. Plus för vår sjukvård!

  2. malin skriver:

    Jag har exakt dessa symptom sedan två-tre veckor tillbaks och mår dåligt pga det.. synen på högeröga är påverkad precis som en svag dimma/klegg på ögat men inget synligt. var till vårdcentralen med detta och hon skrattade och skickade hem mig.. domningar/molande smärta halva tinning/öga/panna på höger sida. svårt att beskriva skriftligt men alla symptom stämmer in och jag är rädd.. har en tid till ögonläkare nästa vecka med MKT tjat! // m08

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.