Inflammation i bicepssenan

(Bicepstendinit / Bicepssenetendinit)

Definition

Inflammation, mekanisk irritation eller annan försämring i senan till den långa, tvåhövdade muskeln på överarmens framsida (bicepssenans).

Symtom

Smärta över bicepssenan på axelns framsida. Kan vara förenat med inflammation i de muskler i skuldran som vrider armen, den s.k. rotatorkuffen och dessutom med Impignement. I de fall där senans tjocklek hindrar passage genom en kanal i axeln föreligger en mekaniskt total oförmåga att lyfta armen över 80-90° framåt, sk timglas-biceps.

Status

Ömhet i senan. Smärta provoceras då armbågsleden är böjd 90 grader med underarm inåtvriden och då patienten mot ett motstånd försöker vrida handen så att handflatan kommer uppåt.
Eventuellt klarar patienten inte av att lyfta armen framåt mer än 80-90°.

Utredning

Klinisk diagnos. Ultraljud.

Behandling

I akutskedet NSAID i tablettform och till en början kort vila.
Därefter sjukgymnastisk behandling med styrke- och rörlighetsträning.
Behandla inte med kortisoninjektioner i senan pga risk för bristning av senan.
Ny operationsteknik innebär att man gör en sk tenodes av långa bicepssenan. Vid denna metod delas senan högst upp vid sitt fäste och fästs, efter att den åter sammanfogats, med hjälp av en skruv högst upp på överarmen. Tekniken ger en normal bicepsfunktion, då muskelns+senans funktionella längd förblir oförändrad.

Uppdaterad: 2017

En kommentar

  1. Ann Wedberg skriver:

    Jag söker efter bicepssene tendinos som är lokaliserat till armbåge. Där muskelsenan fäster på underarmen?
    Jag skulle vila få information om hur den skadan kan uppstå? Och var man kan hitta denna skada?
    Finns den i arbetslivet eller idrott?

    Jag hittar bara litteratur om biceps tendinos i axlarna. Är i stort behov av tips var man kan hitta litteratur och vetenskapliga studier om bicepssene tendinos lokaliserad till armbåge?

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.