23 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Höftinflammation

(Trochanterit)

Definition

Inflammation i det stora muskelfästet och i de ytliga slemsäckarna vid höftlederna.

Orsak(-er)

Överbelastning. Monotona rörelser t ex vid arbete med fotpedal.
Sned belastning vid fotleder eller knäleder. Som en följd av olika smärttillstånd i ryggen. Höftledsförslitning (Coxartros). Hälta. Slag mot höften.

Symtom

Smärta vid höften vid belastning eller liggande i sidoläge. Smärtan kommer även vid sittande liksom vid gång i trappa. Ofta smärtutstrålning efter lårets utsida.

Status

Ömhet vid tryck mot höften och över höftens övre bakre del och med patienten liggande i sidoläge. Det är också lätt att framkalla smärtan om man för benet in mot kroppen och samtidigt vrider foten och benet inåt.

Alternativa överväganden

Ischiassmärta, höftledsfraktur, förslitning i höftleden, spondartrit. Myofasciellt syndrom med ”referred pain” från den päronformade muskeln på höftens utsida (Piriformismuskeln) eller från en nedsliten (spondylotisk) ländrygg.

Utredning

Klinisk diagnos. Ultraljud kan påvisa svullen slemsäck. Röntga höftled om det finns misstankar på höftledsförslitning.

Behandling

Vila, avlastning av benet med krycka. I det akuta läget kan korkinlägg i skon på motsatt fot hjälpa.
Sjukgymnastik. Stretching och stabilitetsträning över svanken.
Antiinflammatorisk behandling t ex NSAID eller lokal kortisoninjektion i det parti som ömmar mest. Ge 2 ml metylprednisolon + 4 ml mepivakain. Använd 70 mm lång nål.
Besvären upphör ofta spontant efter några månader.
Vid svåra och långdragna besvär kan ibland ortoped behöva konsulteras. Ofta blir det då aktuellt med ett operativt ingrepp.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom