08 July, 2020

Höftfraktur

(Collum femoris fraktur)

Definition

Benbrott på lårbenshalsen alternativt på benutsprånget på lårbenets övre del sk Pertrochantär femurfraktur.

Orsak(-er)

Oftast fall inomhus. Drabbar ffa äldre patienter.

Symtom

Belastningssmärta, ljumsksmärta efter fall.
Benet är lätt förkortat och utåtvridet om benändarna är åtskilda och ligger fel (dislocerad fraktur).
Om patienten har diskreta men kvarstående symtom efter 1 vecka kan detta bero på att benbitarna kilats in i varandra. Dessa frakturer ses inte vid den akuta röntgenundersökning utan först efter 1 vecka.

Alternativa överväganden

Blygdbensfraktur i den undre eller övre delen. Oftast en beskedlig fraktur. Kräver endast smärtstillande och snar rörelseträning.

Utredning

Röntgen, akut. Eventuellt förnyad röntgen efter en vecka.

Behandling

Akut operation av ALLA collum femoris- och pertrochantära frakturer. Detta oavsett ålder och allmäntillstånd. Operationen görs för att patienten snabbt skall komma igång med gångträning.
Även en helt sängliggande patient kräver operation ffa i smärtstillande syfte. Operationen gör att det blir lättare att sköta den sängliggande patienten.