02 August, 2020

Heberdens knutor. Bouchards knutor

(Heberdens noduli / Bouchards noduli)

Definition

Förslitningsförändringar av brosket i den yttersta fingerleden (Heberden) eller näst yttersta fingerleden (Bouchard).

Orsak(-er)

Okänd. Det finns ett samband med arv, ålder och dessutom med kvinnligt kön.

Symtom

Små hårda knölar, som växer ut från benen vid leden. Detta ger lederna ett deformerat utseende och en fixerad snedställning i leden. Förändringarna orsakar svullnad och smärtor vid rörelse i fingret. Varierande grad av värk och ömhet. Värken lugnar sig ofta då leden stelnat vilket brukar ske efter några år.

Diagnos

Ömhet över leden och typiska förändringar leden i form av uppdrivningar (små knölar) och snedställning.

Alternativa överväganden

Ledsjukdom i samband med psoriasis kan ge liknande förändringar.

Behandling

Oftast ingen.
Vid uttalade besvär kan inflammationshämmande medel som NSAID användas.
Någon gång kan det också behövas kortisoninjektion i leden vilket dock tekniskt är svårt.