07 July, 2020

Hallux valgus

Definition

Snedställd stortå, utåtvriden utåt i mer än 10 grader.

Orsak(-er)

Okänd. Eventuellt ärftlig orsak eller trånga skor.

Symtom

Smärta vid tryck från skon är i regel anledningen till att man söker läkare.

Status

Utåtvridning av stortån som kan lägga sig över andra tån.
Nedsjunket främre fotvalv med breddökad fot, synligt ffa då patienten lägger kroppstyngden på denna fot.
Hudförtjockning (liktorn, clavus), eventuellt smärtande, rodnande inflammation i slemsäck p.g.a. tryck från skor.
Vid stortåns bas på insidan ser man en svullad som kommer till följd av den snedställda tån.

Alternativa överväganden

Hallux rigidus (som kan förekomma samtidigt). Ledinflammation. Lokal slemsäcksinflammation.

Utredning

Klinisk diagnos.

Behandling

I lindrigare fall ges främre skoinlägg (pelott) för att höja främre fotvalvet. Breda skor för att undvika tryck.
Vid smärta ges NSAID-tabletter.
Belastningssmärta och 20–30 graders inåtvridning är operationsindikation. Vid operation tas en del benvävnad bort. Rehabiliteringstiden är lång, ca 4 månader!
En enstaka lokal slemsäcksinflammation eller det faktum att foten blivit bredare och därmed ger svårigheter att hitta passande skor, är ingen operationsindikation.