03 August, 2020

Hallux rigidus

Definition

Rörelseinskränkning av stortåns grundled.

Orsak(-er)

Förslitningar i brosket (artros) eller våld mot leden.

Symtom

Svårigheter att avveckla steget vid gång. Stelhet, rörelsesmärta och ev. värk efter belastning.

Status

Inskränkt rörlighet i leden ffa vid uppårböjning i stortåleden (dorsalextensionen).

Utredning

Klinisk diagnos, ev. komplettering med röntgen.

Behandling

Lågklackade skor, gärna träskor. Hård skosula för att minska rörligheten i leden.
Vid smärta ges paracetamol, NSAID eller kortisoninjektion i leden. Detta är en svår injektion som kräver stor erfarenhet.
Operation innebär att man tar bort stortåbenets bas, vilket ger minskad stabilitet.