23 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Golfarmbåge

(Medial epikondylit)

Definition

Försämring eller skada på senan som fäster intill det inre ledhuvudutskottet (mediala epikondylen) nedanför själva armbågsleden. Senans funktion är att böja i handleden. Någon inflammation föreligger ej mer än möjligen alldeles i början av besvären.

Orsak(-er)

Överbelastning av underarmens handledsböjare. Vanligt inom golfsport, men även i andra aktiviteter.

Symtom

Smärta och ibland svullnad vid det inre ledhuvudutskottet då handen och armen används. Ibland strålar smärtan ut i underarmen, handleden och axeln. Som en följd av detta blir muskulaturen i underarmen/handen svag.

Status

Distinkt ömhet över utskottet på överarmsbenet intill inre delen av armbågsleden där handledsböjarnas senor fäster mot benet.
Ökad smärta vid nedåtböjning i handleden samtidigt som insidan av underarmen är nedåtvänd (pronerad).

Alternativa överväganden

Tennisarmbåge. Då känns smärtan på utsidan av armbågsleden. Entesopati spondartrit.
Tryck mot nervrot uppe i nacken.
Smärta från övre delen av bröstryggraden.
Smärta från nacken som strålar ut i armen (cervikal brakialgi).
Sk myofasciellt smärtsyndrom då man har en utbredd eller lokal smärta i muskulaturen med inskränkt rörlighet och ömma muskelpunkter.
Påverkan på ulnarisnerven när den passerar i benfåran vid armbågen (ulnarisentrapment).

Behandling

Behandling liknar den vid tennisarmbåge. Man inleder med antiinflammatoriska tabletter som t ex NSAID och/eller paracetamol. Dessutom träningsövningar via sjukgymnast, eventuellt akupunktur.
Läkningstiden är normalt längre för en golfarmbåge än för en tennisarmbåge.
Vid långvariga besvär tränas muskeln genom att ett muskelarbete utförs samtidigt som muskeln förlängs sk excentrisk träning.
Lokal kortisoninjektion blandat med bedövningsmedel kan ges kring utskottet på överarmsbenet intill inre delen av armbågsleden men tänk på närheten till ulnarisnerven! Injicera inte i själva senan. För in nålen ända till det att benet tar emot och injicera där. Detta för att undvika att huden förtvinas. Injicera bara vid enstaka tillfällen!
Operativa ingrepp är ovanliga vid denna åkomma.
Operativa ingrepp är vid golfarmbåge mer sällsynt jämfört med tennisarmbåge.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom