07 July, 2020

Ganglion

Definition

Cystor som innehåller en geléartad massa och utgår från ledkapsel eller senskida.

Status

Slät, vätskefylld svullnad av växlande storlek med mjuk yta som ger efter då man trycker på den (fluktuerar). Sitter oftast på handleden men kan även sitta på andra ställen, ibland på fotryggen. Sitter intill leder och senskidor.
SK meniskganglion bildas i närheten av knäledens ledspringor.

Utredning

Klinisk diagnos. Eventuellt görs ett ultraljud som visar ett vätskefyllt hålrum, ofta med en kanal till intilliggande led.

Behandling

Lugnande besked till patienten. Förändringarna är helt ofarliga.
Ibland kan punktion med kortisoninjektion i knutan prövas men det blir ofta ett återfall då cystan fylls på med ledvätska. Vätskan är tjockflytande, gelatinös, varför det krävs en grov dimension på sprutspetsen vid punktion.
Vid uttalade besvär rekommenderas operativt borttagande.