08 July, 2020

Fotbollsvrist

Definition

Smärttillstånd i fotleden ffa vid belastning och med benpåbyggnad på framsidan av fotleden.

Orsak(-er)

Sannolikt upprepade skador t.ex. stukningar och översträckningar i fotleden. Detta resulterar bl.a. en påbyggnad av skelettet. Det bildas ibland även fria benbitar som irriterar vid sträckning i fotleden (plantarflexion).

Symtom

Smärta, ömhet, svullnad på fotledens framsida vid provokation med maximal spänd vrist och vid maximal uppåtböjning av foten (dorsalextension).

Status

Lokal ömhet. Begränsat rörelseomfång i fotleden.

Utredning

Klinisk diagnos där röntgen bekräftar diagnosen via påvisande av ben-nybildningarna.

Behandling

Begränsa rörelseutslaget i fotleden genom att tejpa den eller sätt på ett fotledsbandage (ortos).
I övrigt symtomatisk behandling med smärtstillande t.ex. paracetatmol och/eller inflammationshämmande medel som t ex NSAID i tablettform.
I förlängningen kan operation behövas för att avlägsna benpålagringar och eventuella fria benbitar.