Förträngd ryggmärgskanal

(Spinal stenos)

Definition

Total eller delvis förträngning av ryggmärgskanalen.
Vid relativ stenos är ryggmärgshinnans tvärsnitt under 100 mm2.
Vid absolut stenos är ryggmärgshinnans tvärsnitt under 75 mm2.

Orsak(-er)

Utväxter från kotor. Kotförskjutning eller andra förändringar i själva kotorna. Slitna, ihoptryckta diskar. Sjukdomen förekommer vanligast i ländryggen och hos personer som är över 50 år.
Förekommer även i halsryggen med domningar i armar och händer.
Förträngningarna kan i svåra fall ge sk långa bansymtom med droppfot utlöst av tryck på långa nervfibrer i den del av hjärnstammen som brukar kallas förlängda märgen (medulla oblongata).

Symtom

Domningar, smärtor och svaghet i benen och detta begränsar gångsträckan. När ryggen sträcks t ex vid gång i nedförsbackar eller trappor, ökar smärtan. Symtomen minskar då ryggen böjs framåt som vid cykling.

Alternativa överväganden

Fönstertittarsjuka (kärlkramp i benen), ryggskott, cancersjukdom.

Utredning

Pulsar i blodkärl i benen kontrolleras liksom reflexer, känselbortfall, grov kraft samt testet Lasegue. Detta för att kontrollera eventuell påverkan på ischiasnerven. Magnetröntgen över halsryggrad eller ländryggrad.

Behandling

Smärtstillande medel eventuellt i kombination med medel mot inflammation, NSAID.
Sjukgymnastik med sikte på att minska svankigheten i ländryggen.
Cykling rekommenderas.
Ibland kan ett operativt ingrepp (laminektomi eller fusion) behöva utföras. Detta görs då på ortopedklinik.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.