11 August, 2020

Förträngd ryggmärgskanal

(Spinal stenos)

Definition

Total eller delvis förträngning av ryggmärgskanalen.
Vid relativ stenos är ryggmärgshinnans tvärsnitt under 100 mm2.
Vid absolut stenos är ryggmärgshinnans tvärsnitt under 75 mm2.

Orsak(-er)

Utväxter från kotor. Kotförskjutning eller andra förändringar i själva kotorna. Slitna, ihoptryckta diskar. Sjukdomen förekommer vanligast i ländryggen och hos personer som är över 50 år.
Förekommer även i halsryggen med domningar i armar och händer.
Förträngningarna kan i svåra fall ge sk långa bansymtom med droppfot utlöst av tryck på långa nervfibrer i den del av hjärnstammen som brukar kallas förlängda märgen (medulla oblongata).

Symtom

Domningar, smärtor och svaghet i benen och detta begränsar gångsträckan. När ryggen sträcks t ex vid gång i nedförsbackar eller trappor, ökar smärtan. Symtomen minskar då ryggen böjs framåt som vid cykling.

Alternativa överväganden

Fönstertittarsjuka (kärlkramp i benen), ryggskott, cancersjukdom.

Utredning

Pulsar i blodkärl i benen kontrolleras liksom reflexer, känselbortfall, grov kraft samt testet Lasegue. Detta för att kontrollera eventuell påverkan på ischiasnerven. Magnetröntgen över halsryggrad eller ländryggrad.

Behandling

Smärtstillande medel eventuellt i kombination med medel mot inflammation, NSAID.
Sjukgymnastik med sikte på att minska svankigheten i ländryggen.
Cykling rekommenderas.
Ibland kan ett operativt ingrepp (laminektomi eller fusion) behöva utföras. Detta görs då på ortopedklinik.