01 July, 2020

Dropphand

(Radialispares / Radialtunnelsyndrom)

Definition

Tryck mot nervus radialis, antingen vid överarmens baksida eller strax nedanför armbågsleden.

Orsak(-er)

Vid överarmens baksida: ”Smekmånadsförlamning”, ”saturday evening paralysis”, fraktur, medvetslöshet, alkoholism.
Vid armbågsleden: Tryck av muskler, frakturer i området eller inflammation i ledhinnan vid kronisk ledgångsreumatism.

Symtom

Vid överarmens baksida: Känselbortfall och domningar mellan tumme och pekfinger. Dropphand med oförmåga att sträcka i handleden samt i knogleder
Vid armbågsleden: Värk, ömhet och utstrålande smärta i tumme eller pekfinger. Misstolkas ofta som golfarmbåge. Tecken på ihoptryckning av nerven är lokal ömhet av muskulaturen 4–5 cm nedanför armbågsleden, liksom smärta vid uppvridning av handflatan mot motstånd i handleden.
Eventuellt även kraftnedsättning då handflatan förs i riktning mot lillfingersidan (ulnardeviation med hjälp av musculus extensor carpii ulnaris). Ibland också svaghet i långfingrets sträckare.

Alternativa överväganden

Armbågsledsinflammation, golfarmbåge.

Behandling

Vid överarmens baksida: Handledsskena i 2–4 månader eller tills dess att handleden går att röra normalt. Förebygg så att patienten inte får kontinuerliga muskelsammandragningar (kontrakturprofylax).
Vid armbågsleden: Patienten behöver utredas och ofta opereras, särskilt om besvären varat över 6 månader.