Bristning i bicepssenan

(Bicepsseneruptur)

Definition

Bristning av den långa senan till den tvåhövdade muskeln på överarmens framsida (biceps). Bristningen sker oftast i den övre delen av senan.
Bristningar längre ner på senan är ovanligt, men förekommer ffa hos yngre personer.

Orsak(-er)

Hos yngre idrottare ffa som resultat av skada p.g.a. kraftigt böjningsvåld mot stort motstånd.
Hos äldre personer är det oftast sjukliga förändringar i senan som kan göra att den brister och då utan att större våld krävts.

Symtom

Avslitning i övre delen av senan: Smärta och svullnad på framsidan av axeln. Äldre personer saknar ofta symtom.
Avslitning i nedre delen av senan: Kraftig smärta, oförmåga att vrida underarmen så att handleden kommer uppåt. Dessutom oförmåga att böja i armbågsleden mot motstånd.

Status

Svullnad, ömhet och eventuellt blåmärke på axelns framsida. Böjning i armbågsleden (flektion) och utåtvridning av arm och hand så att handflatan vänds uppåt-framåt (supination) kan vara smärtande och rörelseförmågan inskränkt. Nedsatt muskelkraft.
Vid total avslitning av övre delen av senan ses en ”knöl” långt ner på överarmens framsida, som utgörs av den ihopdragna muskelbuken. Detta fynd kan vara det enda hos äldre patienter som ibland inte noterat att senan gått av.

Utredning

Ev. ultraljud.

Behandling

Avslitning i övre delen av senan:
Hos äldre patienter brukar det räcka med att man avvaktar vidare behandling. Muskelträning via sjukgymnast är oftast tillräckligt.
Yngre personer kan behöva opereras. Senan sys då fast.
Avslitning i slutet av senan:
Måste i regel opereras för att bibehålla armbågsledens funktion.

Uppdaterad: 2017

2 Kommentarer

  1. Brittmarie skriver:

    Muskeln överarmen bristning, Lyfte 15kg från golv upp i kundvagn, då blev muskeln obrukbar, efter 1 vecka tyckte jag att jag kunde spela mattcurling, men efter spel i 20 min hände det igen, Nu värre än 1a gången,nu blev det en knöl nära armvecket, dagen efter fick jag riktigt stora blåmärken. Har nu vilat från ansträngning i 2½ vecka, har fortfarande lite känning, men vill så gärna spela mattcurling igen. Undrar om det hjälper om jag lindar överarmen, kan det förhindra skada en tredje gång.

    • Susanne skriver:

      Hej, har du varit på någon vårdcentral eller hos en sjukgymnast? Om du inte har det skall du kontakta dem, så de får undersöka din arm och konstatera vad det exakt är som har hänt. Sedan kan de ge dig bra förhållningsregler och tips för att gå vidare med rätt rehabilitering. Mvh Webbredaktören.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.