21 October, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Bristning i bicepssenan

(Bicepsseneruptur)

Definition

Bristning av den långa senan till den tvåhövdade muskeln på överarmens framsida (biceps). Bristningen sker oftast i den övre delen av senan.
Bristningar längre ner på senan är ovanligt, men förekommer ffa hos yngre personer.

Orsak(-er)

Hos yngre idrottare ffa som resultat av skada p.g.a. kraftigt böjningsvåld mot stort motstånd.
Hos äldre personer är det oftast sjukliga förändringar i senan som kan göra att den brister och då utan att större våld krävts.

Symtom

Avslitning i övre delen av senan: Smärta och svullnad på framsidan av axeln. Äldre personer saknar ofta symtom.
Avslitning i nedre delen av senan: Kraftig smärta, oförmåga att vrida underarmen så att handleden kommer uppåt. Dessutom oförmåga att böja i armbågsleden mot motstånd.

Status

Svullnad, ömhet och eventuellt blåmärke på axelns framsida. Böjning i armbågsleden (flektion) och utåtvridning av arm och hand så att handflatan vänds uppåt-framåt (supination) kan vara smärtande och rörelseförmågan inskränkt. Nedsatt muskelkraft.
Vid total avslitning av övre delen av senan ses en ”knöl” långt ner på överarmens framsida, som utgörs av den ihopdragna muskelbuken. Detta fynd kan vara det enda hos äldre patienter som ibland inte noterat att senan gått av.

Utredning

Ev. ultraljud.

Behandling

Avslitning i övre delen av senan:
Hos äldre patienter brukar det räcka med att man avvaktar vidare behandling. Muskelträning via sjukgymnast är oftast tillräckligt.
Yngre personer kan behöva opereras. Senan sys då fast.
Avslitning i slutet av senan:
Måste i regel opereras för att bibehålla armbågsledens funktion.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom