11 August, 2020

Båtbensfraktur

(Scaphoideumfraktur)

Orsak(-er)

Vanligtvis kraftig bakåtböjning av handleden vid fall framåt. Drabbar framför allt barn och ungdomar.

Symtom

Ömhet i ”snusgropen”, d v s området strax intill tummens bas.

Status

Lokal ömhet vid tryck mot första mellanhandsbenet (tumsidan) och vid kraftig bakåt- och sidoböjning i handleden.

Utredning

Röntgen. Ibland framträder frakturen ej vid första röntgenundersökningen.

Behandling

Om man vid klinisk undersökning misstänker fraktur, läggs en gipsskena vid handledens baksida förlängd ut mot tummen. Ny röntgen eller magnetröntgenundersökning utförs efter 10-15 dagar.
Ofta behövs dock ett högt (ovanför armbågen) cirkulärt gips som får sitta på i 2 månader. Därefter lågt (nedanför armbågen) gips i 1 månad. Röntgenkontroll efter 6 veckor i samband med gipsbyte.
Om man är osäker på gipsbehandling skall patienten remitteras till ortoped.