11 August, 2020

Bakteriell senskideinfektion

Definition

Bakteriell infektion som engagerar senskida.

Orsak(-er)

Våld, stick, efter operation mm.
Senskideinfektioner ses även vid TBC, gonorré m fl sjukdomar.

Symtom

Värk, svullnad, funktionsnedsättning.

Status

Rodnad, svullnad, värmeökning, funktionsnedsättning.

Alternativa överväganden

Icke bakteriell senskideinfektion t ex vid psoriasis med besvär i händer liksom bakom fotknölarna.

Behandling

Akutremiss till kirurgklinik. Det är viktigt att patienten snabbt kommer till operation så att senorna ej förstörs.