08 July, 2020

Axelsmärta

Orsak(-er)

Hos medelålders och äldre är rotatorcuffskada och rotatorcuffsinflammation vanliga orsaker till axelsmärta. Rotatorkuffen består av 4 muskler (m supraspinatus, m infraspinatus, m teres minor och m subscapularis). Dessa muskler har till uppgift att stabilisera axelleden.
Sk subacromial impingement en annan vanlig orsak till smärtan. Vid detta tillstånd kommer senorna till rotatorkuffens muskler i kläm i skulderleden.
Hos unga patienter och ffa hos kvinnor handlar det oftast om en instabil ledkapsel. Kapseln är “för stor”och behandlingen är träning. Denna stora kapsel leder ofta också till inklämning av muskler och senor (impingement).
Inflammationer i området kring axelleden är också vanligt. Det är framför allt mjukdelarna som drabbas, d v s muskler, senor och ledband.
Ha även följande tillstånd i åtanke: ledinflammation (artrit), ledbroskförslitning (artros), inflammation i bicepssenan, inflammerad slemsäck (bursit), muskelsmärta (myalgi), polymyalgia rheumatika, utstrålande smärtor från från nacke-arm (cerviko-brakialgier), förändringar i den sk akromioklavikularleden , collum chirurgicumfraktur, tumörer, diskbråck i halsrygg, projicerad smärta (referred pain) från nacke och skuldra men även från inre organ som hjärta (hjärtinfarkt, kärlkramp), lungor (tumörer i övre delen av lungan), lever och gallvägar.
I övrigt se avsnitten nacksmärta, frusen skuldra, inflammatorisk muskelreumatism, sen- och muskelbristning i axelleden, sen- och muskelinflammation i axel polymyalgia rheumatica och kalkaxel samt förslitning i acromioclavikularleden, bristning av bicepsmuskeln och inflammation i bicepsmuskeln i detta kapitel.

Behandling

Generellt bör patienter med axelsmärtor ha snar tillgänglighet till sjukvården och behandlas aktivt med träning och uppföljning. Detta för att inte patienten skall hamna i långdragna sjukskrivningar med rörelseinskränkning eller belastningssmärta som följd och med åtföljande svårigheter att häva dessa tillstånd.