22 October, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Armbågsinflammation

(Olecranonbursit)

Definition

Inflammation i en slemsäck vid armbågsutskottet. Sjukdomen brukar också kallas studentarmbåge.

Orsak(-er)

Våld mot slemsäcken eller långvarigt upprepat tryck mot armbågen.

Symtom

Smärta vid rörelse och belastning.

Status

Svullen, rodnad, värmeökad slemsäck (i akut skede).

Alternativa överväganden

Bakteriell slemsäcksinflammation.

Utredning

Klinisk diagnos, eventuellt görs ett ultraljud. Vid osäkerhet om det finns en bakteriell orsak till besvären kontrolleras en snabbsänka (CRP). Undersök också om det finns några lymfkörtlar i axelhålan.

Behandling

Armen avlastas från arbete. I övrigt ingen behandling, utan inflammationen brukar försvinna spontant efter några dygn. Eventuellt kan man samtidigt använda inflammationshämmande medel tex NSAID antingen i form av tablett eller som gel.
Om inflammationen kvarstår kan slemsäcken punkteras. Detta skall dock göras endast i undantagsfall pga risk för infektion. Den sterila slemsäcken omvandlas till en bakteriell infektion. Tänk på att vid punktionen gå in trappstegsvis med sprutspetsen så att det inte blir kvar en läckande slemsäck.
Efter punktion och om vätskan är klar vid utsugning, kan kortison ges.
Är vätskan grumlig gör man en odling på vätskan. Antibiotikatabletter t ex cefalosporin, ges då direkt och slemsäcken kan behöva ett dränage.
Vid långdragna besvär kan ett operativt ingrepp behöva göras. Remiss till ortoped.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom