11 August, 2020

Akromioklavikularledsartros

(A-C-ledsartros)

Definition

Förslitning av brosket i ledförbindelse mellan den yttersta spetsen av benlisten på skulderbladets baksida (akromion) och nyckelbenet (clavicula).

Orsak(-er)

Okänd. Sjukdomen ökar i likhet med all ledbroskförstöring med stigande ålder.
Sjukdomen kan vara del i en reumatisk sjukdom, uppstå efter benbrott, våld mot axeln eller vid belastande arbete t ex med med vibrerande verktyg. Ingår ofta som en del i det tillstånd som brukar kallas impingement- eller rotatorkuffsyndrom.

Symtom

Ofta långsamt tilltagande smärta från axeln och svårighet att ligga på den drabbade sidan. Svårt att nå andra axeln med handen och svårt att ta upp plånbok ur bakfickan och liknande rörelser.

Status

Broskförslitningen kan bilda en ”knöl” över leden som man både kan känna och se. Vid armrörelse nerifrån och upp med handflata uppåt når patienten ofta ej fullt utslag i rörelsen på den drabbade sidan . Testet ger en ihoptryckning i akromoiklavikularleden.

Alternativa överväganden

Kalkaxel, seninflammationer eller avslitning av senor/muskler i den sk rotatorkuffen.
Tumör.

Utredning

Klinisk undersökning. Eventuellt görs en röntgenundersökning av axeln ffa om leden är svullen. detta för att utesluta tumör.

Behandling

Sjukgymnastik med sikte på egenträning.
Kortisoninjektion kan hjälpa.
Vid utalade besvär remiss ortoped för ställningstagande till bortoperation av den yttersta delen av nyckelbenet.