08 July, 2020

Sömnbesvär, akuta

(Insomnia)

Definition

Kortvariga sömnbesvär som inte beror på kroppslig eller psykisk sjukdom eller på missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Besvären får inte ha varat längre än 3 veckor.

Orsak(-er)

Stress, oro.
Störningar i dygnsrytm (t ex resor, arbete), miljö (t ex buller, temperatur), socialt (t ex konflikter, stress), kaffe, alkoholintag.

Symtom

Oförmåga att somna in, flera uppvaknanden eller tidigt morgonuppvaknande. Inga tecken på depression, ångest eller missbruk.

Status

Normal kroppslig och psykisk undersökning.

Behandling

Vid tillfälliga sömnproblem fungerar zaleplon, zolpidem eller zopiklon bra till personer utan missbruksrisk.
Missbrukspatienter erbjuds i stället propiomazin eller alimemazin.
Kunskapen om melatonins effekter är begränsad – kan f.n. ej rekommenderas.