02 July, 2020

Schizoaffektiv sjukdom

Definition

En blandning av sk manodepressiva- och psykotiska symtom.

Orsak(-er)

Symtom

Till en början har patienten maniska och/eller depressiva episoder eller en blandning av dessa. Så småningom kombineras dessa episoder med schizofreniliknande symtom, t ex vanföreställningar, osammanhängande tal, kommenterande röster, känsla av att tankar kommer utifrån eller att tankarna överföres till andra, ibland stela rörelser mm.

Behandling

Remiss till psykiatriker för behandling.