02 July, 2020

Paranoid psykos

(Vanföreställningssyndrom)

Orsak(-er)

Symtom

Vanföreställningar som är ”rimliga” t ex att en känd person är kär i patienten, att patienten har HIV trots att han/hon ej varit i kontakt med smittkälla, är förgiftad, uttalad svartsjuka etc.
Sjukdomen debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som vid schizofreni. Vid denna sjukdom får patienten inte ha pågående hallucinationer och skall inte ha något samband med förskjutning av stämningsläget.

Alternativa överväganden

Schizofreni där patienten har mer bizarra vanföreställningar som är fullständigt orimliga.
Vanföreställningsdepression där vanföreställningarna föregås av en depression. Drogmissbruk.

Utredning

Utredning sker av psykiater.

Behandling

Behandling sker hos psykiater. Det blir ofta tal om en långvarig antipsykotisk behandling där patienten ofta är helt omotiverad till behandling. Kvarstående vanföreställningar är påfallande motståndskraftiga mot behandling.
Kognitiv psykoterapi fokuseras till en början på de mindre hotande vanföreställningar.