12 July, 2020

Svampinfektion i munnen. Torsk

(Candidiasis)

Definition

Svampinfektion i munslemhinnan med beläggningar, sår och fläckar.

Orsak(-er)

Tillväxt av den normalt förekommande jästsvampen Candida albicans. Detta sker ofta efter antibiotikabehandling. Även relativt vanligt hos patienter som regelbundet använder kortisonpreparat i form av spray/inhalatorer via munnen – exempelvis vid astmabehandling. Ses också hos äldre patienter, patienter med tandprotes och patienter som får cellgifter eller strålbehandling. Vanlig infektion hos AIDS-patienter. Vanligt hos spädbarn.

Symtom

Sveda och obehag samt beläggningar på tunga och insidan av kinden.

Status

Två typer:
Akut pseudomembranös candidos: Vita fläckar på en ilsket röd – rödspräcklig munslemhinna.
Kronisk oral candidos: Vita spräckliga beläggningar, framför allt på slemhinnan mot kinden och dessutom kraftig beläggning på tungan. Även röda små sår med sprickor i mungiporna (angulär cheilit).

Alternativa överväganden

Vitamin B12-brist. Järnbrist. Virusinfektioner. Irritation av tungan pga läckage vid övre magmunnen. Hudsjukdomar som lichen ruber och lichen planus.

Behandling

Skölj munnen med vatten efter behandling med kortisonsprayer eller motsvarande.
Ibland kan antibiotika mot svampinfektioner ges t ex nystatin.
Hjälper inte denna behandling görs odling på tungavskrap. Eventuellt behandlas patienten med flukonazoltabletter.