Snarkning och andningsuppehåll under sömn

(Sömnapné / Obstruktivt sömnapnésyndrom)

Definition

Ljud som uppstår vid inandning eller utandning orsakat av en förträngning i de övre luftvägarna.
”Sociala snarkare”: Biljud vid in- och utandning, fladdrande vävnad i bakre delen av munnen. Inga långvariga andningsuppehåll.
”Sömnapné”: Andningsuppehåll beroende på förträngning av andningsvägarna 5–50 gånger per timme. Dessa andningsuppehåll varar mer än 10 sekunder och leder till att blodets syrgasmättnad minskar. Dessutom blir patienten trött och sömnig dagtid. Såväl andningsuppehållens frekvens, varaktighet som snarkningarnas intensitet har betydelse för åtföljande besvär.
Sömnapné är riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Det finns ett konstaterat samband mellan sömnapné och förtida död, slaganfall och trafikolyckor.

Orsak(-er)

Övervikt, alkohol, rökning, sovande i ryggläge, lugnande läkemedel, blodtryckssänkande läkemedel, antikolinergiska läkemedel, sömnmedel, förstorade halsmandlar, onormalt stor tunga, liten och tillbakadragen underkäke, stor gomspene, hängande mjuk gom, inåtfallande näsvinge, kort hals, högt blodtryck, näspolyper, stora näsmusslor, snedställd nässkiljevägg, allergisk slemhinnesvullnad. Snarkning med andningsuppehåll under sömn förekommer också vid underfunktion i sköldkörteln.

Symtom

Torr i munnen på morgonen, ont bak i svalget.
För sömnapnoiker tillkommer huvudvärk i pannan, känsla av att inte ha sovit tillräckligt, trötthet under dagen i varierande grad, onormalt lätt att somna, koncentrationssvårigheter, förhöjt blodtryck m m.

Alternativa överväganden

Centralt från hjärnan utlösta andningsuppehåll som bl a ses efter stroke, vid annan neurologisk skada, hos äldre och vid sviktande hjärtfunktion.

Utredning

Noggrann berättelse av patienten och anhörig om besvären med fokus på eventuell dagtrötthet, lugnande läkemedel och alkohol.
De övre luftvägarna liksom hjärta, lungor och blodtryck kontrolleras. Gomspenen är ofta inflammerad hos snarkare. Blodsocker samt sköldkörtelhormon mäts.
Vid öronklinik görs kompletterande sömnregistrering och registrering av hur ofta personen har andningsuppehåll under natten samt hur blodets syrgashalt påverkas.

Behandling

Sunt leverne med viktminskning (kan ge påtagliga resultat), ingen alkohol och rökstopp.
Undvik muskelavslappnande mediciner samt läkemedel som påverkar nervsystemet.
Receptfritt snarkdämpande spray finns att pröva på apoteket.
Icke operativa behandlingar: Bettskena som kan fås av bettfysiolog eller tandläkare. Om patienten har diagnosen ”sömnapné” kan en remiss till tandläkaren utfärdas och patienten får då bettskenan billigare. Näsborrevidgare. Andning med övertryck via en speciell andningsmask (CPAP).
Operation: Avlägsnande av halsmandlar och reducering av den mjuka gommen med laser, radiofrekvensterapi eller kniv. Kirurgiska ingrepp i näsan som ökar luftpassagen kan behövas. På barn opererar man bort körtlar bakom näsan och eventuellt halsmandlar.

Uppdaterad: 2017

En kommentar

 1. Britt skriver:

  Jag har nu haft sömnapneer i nästan 26 år efter en operation av en elakartad hjärntumör, en astrocytom grad 111,som opererats bort 1992-11-30. I januari 1993 påbörjades en strålbehandling av tumören. På tredje veckans strålning försvann all min sömn, varvid jag vaknade varje natt kl 02.30. På JK förstod inte deras läkare att de skulle ha remitterat mig till Sahlgrenskas Sömnklinik förrän jag återkom till min neurolog, nu prof. E.Ben-Menachem, som ansåg att jag led av sömnapnéer,så hon remitterade mig dit 1997 med ett års väntetid, där sömnen mättes till 3 t 48 min + 80 andningsuppehåll.
  Min tumör hade inte iakttagits på Östra sjukhuset 1987, fastän just denna neurolog skrivit: Hjärntumör.
  Sedan ordinerade ÖL. J.Hedner melatonin a5 mg + 10 mg Stilnoct,som varade fram till dec 2005, då han bad mig pröva tre drogfria dygn, vilket var besvärliga dygn,minst sagt. Nu verkar inte dessa mediciner på mig längre. Jag kan inte heller använda min C.P.A.P-apparat längre, så nu har jag fått avbeställa en gång en sjukgymnastik och en gång mammografi.
  Jag har inte fått någon ersättning för min kroniska insomni och C.P.A.p-apparat + el: 130.000 kr efter 20 år, fastän prof Jan Hedner intygat att detta kan inträffa vid ingrepp i hjärnan,fast detta har inte prof. J.HETTA aldrig hört talas om,så nu är mitt ärende preskiberat efter dessa 20 år,då preskriptionstiden är tio år! Vad gör jag?
  Den medicinska kompetensen kan ännu inte transplantera stamceller i hjärnan!
  Dessutom har Ö.L G.Berg intygat att jag hade fått traumatiska besvär!

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.