09 July, 2020

Nedsatt luktsinne

(Anosmi / Hyposmi)

Definition

Frånvaro av luktsinne (anosmi).
Nedsatt luktsinne (hyposmi).

Orsak(-er)

Förkylning eller virus t ex influensavirus och herpes simplex-virus kan ge helt och permanent bortfall av luktsinnet.
Svullna nässlemhinnor som orsakar nedsatt luktsinne ses också vid allergi, infektion, vid sk vasomotorisk snuva, överkänsliga slemhinnor, läkemedelsutlöst snuva, sjukdomarna Wegeners granulomatos och sarcoidos, bihåleinflammation, atrofisk rinit, diabetes, skalltrauma, tumor i näskaviteten, tumor intracerebralt (olfactoriusneuroblastom m fl), åldrad patient, hypogonadism, kronisk njursvikt, binjurebarksinsuff, Mb Parkinson, Mb Alzheimer, läkemedelspåverkan (neomycin, streptomycin m fl), effekt av drogmissbruk (ex kokain, amfetamin) m fl.
Ofta förblir orsaken okänd trots utredning.

Utredning

Patientens sjukdomsberättelse. Debuterade besvären i samband med en förkylning? Efter våld mot skallen? Tar patienten några läkemedel? Finns det en känd allergi?
Tecken tydande på att orsaken sitter i näshålan eller i bihålorna är att luktkänsligheten varierar, gradvist insättande symtom och att det rör sig om ett totalt luktbortfall snarare än ett nedsatt luktsinne.
Undersökning av näsan och näshålan görs bäst efter avsvällning av slemhinnan.
Neurologstatus görs då det finns misstanke om en hjärntumör. I ett senare skede kan det bli aktuellt med datortomografi eller magnetröntgen av hjärnan.
Om besvären är kopplade till en virussjukdom eller till ett våld mot skallen görs ingen ytterligare utredning.

Behandling

Om svullen nässlemhinna ges prednisolontabletter 5 mg 6×1 i 3 dagar, därefter nedtrappande dos med 1 tablett dagligen. Parallellt ges kortisonnässpray.
Om det finns en allergisk orsak till besvären ges antihistaminnässpray.
Vid oklar orsak till besvären remitteras patienten till öron-näsa-halsklinik.