03 August, 2020

Näspolyper

(Polyposis nasi)

Definition

Inflammation i de övre luftvägarna, ofta med ursprung i de bihålor som finns i överkäksbenet eller silbenet (maxillar- eller ethmoidalsinus).

Orsak(-er)

Orsaken till polyperna är ännu inte helt klarlagd. Svetsare och träarbetare drabbas ofta men det finns sannolikt även en ärftlig komponent. Förändringen är vanlig vid kronisk årligen återkommande bihåleinflammation. Ofta samband med astma eller allergi. Vanligast hos män i ålder 20-50 år. Ibland ökade besvär vid infektioner i näsan. Mer besvär hos patienter som använder antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller preparat som innehåller acetylsalicylsyra (ASA).

Symtom

Nästäppa. Tyngdkänsla i näsan. Upplevelsen av att en ventil träder i funktion vid in- och utandning genom näsan. Återkommande bihåleinflammationer. Total oförmåga att känna lukter. Rinnsnuva.

Status

Stjälkade, mjuka, eftergivliga, gul-grå-röda polyper i näsan. Svullna slemhinnor. Det är lättare att se förändringarna efter avsvällning i ca 15 minuter med t.ex. nässpray eller näsdroppar innehållande oximetazolin.

Alternativa överväganden

Främmande föremål i näsan. Tumörer. Stora näsmusslor.

Behandling

Behandling skall i första hand riktas mot grundorsaken om denna kunnat klarläggas.
Lindriga besvär: Kortisonspray. Mometanson godkänd i högre dosering.
Måttliga-kraftiga besvär: Kortisonkur med tabletter 1-3 veckor tillsammans med kortisonnässpray. Sprayen skall sedan användas under flera månader.
Remiss till öron-näsa-halsläkare vid:

  • Ensidiga, ”köttiga”eller lättblödande polyper.
  • Värk.
  • Debut hos patienter under 20 år och över 50 år.
  • Medicinsk behandling som inte fungerar. Då kan kirurgi bli aktuellt. Efter polypoperation bör kortisonnässpray användas minst 6-12 månader.