03 August, 2020

Näsböld

(Furunkel nasi)

Definition

Bakteriell infektion i hårsäck eller i spricka vid näsöppningen eller runt omkring denna.

Orsak(-er)

Bakterierna Stafylokockus Aureus eller Stafylokockus Epidermidis.
Piercing.

Symtom

Till en början irritationskänsla med rodnad. Så småningom svullnad med utveckling av en böld som smärtar. Patienten kan ha lindriga symtom men också bli allmänpåverkad med feber.
Vid olyckliga tillfällen kan infektionen sprida sig in mot hjärnan och orsaka en varbildning där. Detta kan utgöra ett livshotande tillstånd. Patienten har då stor svullnad runt ögongloberna, är allmänpåverkad, har hög feber och ibland också ”utstående” ögon.

Alternativa överväganden

Rosfeber. Hudcancer.

Behandling

Okomplicerade fall behandlas med en kombination av vanligt pencillin och ett s k penicillinasstabilt penicillin t ex flukloxacillin.
Vid penicillinallergi väljs istället klindamycin.
Alsolspritstamponader kan behövas liksom antibakteriell salva mot stafylokockerna.