09 July, 2020

Läkemedelsutlöst snuva

(Rinitis medikamentosa)

Definition

Inflammation i näsans slemhinnor orsakad av alltför flitigt användande av vanliga avsvällande nässprayer som har en sk α-adrenerg agonisteffekt.

Orsak(-er)

Missbruk av nässprayer och näsdroppar som leder till ökad känslighet i och svullnad av nässlemhinnan. Ses oftare hos personer med s k vasomotorisk snuva och hos gravida.

Symtom

Kronisk nästäppa, försämrat luktsinne.

Alternativa överväganden

Sned nässkiljevägg. Näspolyper. Hösnuva och icke allergisk snuva.

Behandling

Noggrann information till patienten.
Patienten uppnanas att sluta tvärt med nässprayen. Efter detta tar det 3-4 veckor innan nästäppan helt försvinner och luktsinnet återkommer.
Har patienten uttalade besvär, ges en intensivbehandling med dubbel dos kortison i nässprayform enligt FASS under 4-6 veckor. Eventuellt tillägg av kortisonkur i tablettform, prednisolon 20-30 mg per dag i 5-10 dagar.
Någon gång behövs slemhinnan minskas via ett kirurgiskt ingrepp.