22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Hörapparat

Definition

Ett hjälpmedel som förstärker ljud men ej förtydligar det. Jämför med ett suddigt fotografi som förstoras upp; bilden blir större men ej tydligare.

Orsak(-er)

Används framför allt vid hörselnedsättning orsakad av hinder i trumhinna och hörselben, men även vid nedsatt funktion i hörselnerven.

Status

Utprovning av hörapparat föregås av läkarbesök. Där vaxpropp, hörselgångseksem, mellanöroninflammation har uteslutits. Det undersöks också om trumhinnorna är hela.

Utredning

Audiogram (hörseltest) kan indikera om patienten har en tumör på hörselnerven.
Stämgaffelprov: Webers och Rinnes prov. Med dessa prov kan man testa om patienten har ett ledningsfel eller en hörselnedsättning orsakad av skada på hörselnerven.

Behandling

Remiss till hörcentral för bedömning och eventuell utprovning av hörapparat m fl hörhjälpmedel, t ex TV-hjälpmedel, dörrklocka, telefon.
Patienten måste vara motiverad till att bära hörapparaten. Det tar ofta en ansenlig tid att lära sig hantera den. Någon speciell typ av hörapparat utlovas inte, hörcentralen ordinerar lämplig hörapparat utifrån örats anatomi, typen av hörselnedsättning, rörelseförmåga i arm/hand och inte minst landstingets ekonomi.
Vissa hörcentraler arrangerar gruppundervisning för hörapparatanvändare.
Uppföljningen sköts av hörcentralen för eventuella justeringar/byte av hörapparat och patienten får låna apparaten. Ett alternativ är att köpa hörapparat via en privat öronläkare eller audionom.
Vid besvärande hörselgångseksem är ”i-örat-apparat” ej lämplig, benledningsapparat med titanskruv kan vara ett alternativ.
Använd hörselskydd vid gräsklippning med motorgräsklippare och andra bullriga miljöer. Det är viktigt för omgivningen att prata långsamt, artikulera och låta den hörselskadade se munrörelserna. Prata inte med alltför hög röst, det kan göra ont i örat på den hörselskadade!

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom