02 August, 2020

Halsböld

(Peritonsillit)

Definition

Infektion som spridit sig på djupet i slemhinnan bakom halsmandeln.

Symtom

Oftast stark, ensidig smärta med utstrålning upp mot örat på samma sida. Svårt att svälja och patienten är allmänpåverkad och har ofta feber. Svårigheter att öppna munnen och talar med grötigt tal.
Sjukdomen kommer oftast i efterförlopp till halsfluss.

Status

Utanför halsmandeln får patienten en svullnad av mjuka gommen. Gomspenen är förskjuten mot motsatta sidan. Ensidig rodnad vid sidan av halsmandeln.

Behandling

Bölden öppnas med ett snitt och varet som bildats, töms ut. Remiss till öron-, näsa-, halsklinik om man inte själv kan/vill utföra snittet. Behandlingen kan behöva upprepas efter några dagar.
Dessutom får patienten höga doser penicillin, 25 mg/kg kroppsvikt 2 ggr dagligen.
Om behandlingen med penicillin inte fungerar ges klindamycin.
Mot smärtan och inflammationen kan patienten behöva diklofenak stolpiller.